جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ضرغامي
آدرس اروميه-خيابان امام - روبروي اداره کل آموزش و پرورش
 مسول فنی جناب آقاي دکتر ضرغامي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-441-2242020
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه