جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آبان
آدرس اروميه-مدني 2-م امام حسين-جنب داروخانه دکتر فرازجو
 مسول فنی آقاي ثباتي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-441-2245098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه