جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امام رضا
آدرس کرمانشاه - بلوار ذکریای رازی
 مسول فنی دکتر سید حمید مدنی
خدمات بیوشیمی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هورمون
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-831-4276330
پست الکترونيک masoud_seidi@yahoo.com
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه