جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکزبهداشت
آدرس مرند - خيابان شهيد رجائي- روبروي مسجدالحسين- کوي عليخان
 مسول فنی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-491-36663
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه