جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر صديقي
آدرس مراغه - خيابان اوحدي - ساختمان پزشکان
 مسول فنی دکتر صديقي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-421-246960
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه