جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه دکتر پيمان - دکتر پيمان
آدرس سراب - خيابان شهيد مطهري- روبروي راسته بازار
 مسول فنی دکتر پيمان
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-431-90178
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه