جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان گلسار
آدرس رشت - گلسار - بلوار گیل
 مسول فنی دکتر تبرک و دکتر اژدری
خدمات انجام آزمایشات پاتولوژی و آزمایشات کلینیکال شامل بخشهای هورمون - بیوشیمی - سرولوژی - هماتولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - Blood Gas
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 7721718-131-0098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه