جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مشیری
آدرس تهران - میدان شمشیری - 45 متری زرند - جنب پمپ بنزین - کد پستی 1381939316
 مسول فنی دكتر محمد تاجیک
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-66600489
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه