جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قدس شهر قدس
آدرس شهر قدس میدان قدس
 مسول فنی دکتر حسین غلامی
خدمات هورمون . بیوشیمی . میکروب . قارچ ...
ساعت کار
تلفن 46825323
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه