جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شوقان
آدرس بجنورد شوقان مرکز بهداشت
 مسول فنی رضایی
خدمات بیوشیمی روتین . هماتولوژی . ...
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه