جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امین
آدرس م ولیعصر تقاطع طالقانی و مالک اشتر
 مسول فنی دکتر هاشمیان
خدمات
ساعت کار
تلفن 46879746
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه