جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس خیابان ولی عصر-عدالت7-آزمایشگاه پاستور
 مسول فنی دکتر محسن گلپایگانی
خدمات میکروب شناسی-هورمون شناسی-هماتولوژی-سرولوژی-بیوشیمی
ساعت کار
تلفن 2222516
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه