جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه تشخيص طبي بيمارستان رازي مرند
آدرس مرند-خيابان امام-بيمارستان رازي-جنب درمانگاه
 مسول فنی دكتر سينوس نظيري
خدمات بيوشيمي-هماتولوژي-ايمني شناسي-انگل شناسي-ميكروب شناسي
ساعت کار
تلفن 3-2222451-0491
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه