جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دماوند
آدرس تهران - خیابان تهران نو - ايستگاه داريوش - خیابان دماوند
 مسول فنی دكتر ثريا وهاب زادگان
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-77439323
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه