جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژیک دکتر علیزاده
آدرس شهریار-خیابان ولیعصر-مجتمع تجاری اداری پارسیان- طبقه دوم - واحد 3
 مسول فنی
خدمات
ساعت کار
تلفن 02623267048
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه