جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتروکیلیان
آدرس گیلان- بندرکیاشهر- روبروی شیلات
 مسول فنی دکتر وکیلیلن
خدمات بیوشیمی هماتولوژی سرولوژی انگلشناسی
ساعت کار 6:30 الی 19:30
تلفن 0098-0142-4822376
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه