جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پزشکی بخارست
آدرس تهران - ميدان آرژانتين - خيابان بخارست - نبش خیابان هشتم - شماره 36 جدید
 مسول فنی دکتر محمد ارجمند
خدمات انجام آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-21-88505912-88518894
پست الکترونيک info@bml.ir
وب سايت www.bml.ir

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه