جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارسیان
آدرس کرمانشاه - چهارراه گلستان - کوچه شهید آقا رضی - جنب بانک رفاه - آزمایشگاه
 مسول فنی خانم دکتر آل یاسین
خدمات کلیه خدمات کلینی کال
ساعت کار
تلفن 0831- 8354801
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه