جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي مهر
آدرس تهران - هشتگرد - روبروي بانك ملي مركزي - آزمایشگاه پاتوبيولوژي مهر
 مسول فنی دكتر محمود سليماني
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-262-4230840
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه