جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر اكراميان
آدرس نجف آباد - خيابان باغ ملي - آزمایشگاه دكتر اكراميان
 مسول فنی دكتر اكراميان
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-331-2640202
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه