جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام جعفر صادق
آدرس یزد - ميبد - بلوار بسیج - آزمایشگاه بيمارستان امام جعفر صادق (ع)
 مسول فنی دکتر محمد علی پوردهقان
خدمات انجام تست های روتین آزمایشگاهی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-352772-1300
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه