جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس میانه - خيابان امام-بالاتر از بانك ملي-اول كوچه فردين- آزمایشگاه پاستور
 مسول فنی دكتر داود غفاري
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-4232-2238634
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه