جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه رازي
آدرس مشکین شهر - خ امام خميني – خيابان شهيد آيت - پلاك ١٤٩فرعي از ٣٧ - آزمایشگاه درمانگاه رازي
 مسول فنی دكتر سيامك حسن نژاد
خدمات
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-4235-5226703
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه