جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان کیش
آدرس هرمزگان - کیش - بیمارستان کیش
 مسول فنی آقای دکتر سعید عطایی
خدمات آزمایشات روتین
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-764-4423837
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه