جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر محمدی
آدرس فارس - کازرون - سه راه ابوذر - خيابان حضرتي
 مسول فنی دکتر محمدی
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-721-2226776
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه