جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر زماني
آدرس فارس - لار - خيابان توحيد - خيابان ابونجم - ساختمان دانيالي - آزمایشگاه دكتر زماني
 مسول فنی دكتر زماني
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-781-4524501
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه