جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر مهرابي
آدرس فارس - لار - مقابل حسينيه اعظم - آزمایشگاه دكتر مهرابي
 مسول فنی دكتر مهرابي
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-781-2223357
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه