جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان حکیم
آدرس خراسان رضوی - نیشابور - بیمارستان حکیم
 مسول فنی دکتر جمشیدی
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-551-2228001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه