جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين
آدرس بوشهر - گناوه - آزمایشگاه بيمارستان اميرالمومنين
 مسول فنی دكتر احسان ثبات
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-772-32266134
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه