جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر نوروزي
آدرس اردبیل - گرمی - خيابان امام خميني - آزمایشگاه دكتر نوروزي
 مسول فنی دكتر نوروزي
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-452-6622363
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه