جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سينا
آدرس سمنان - گرمسار - روبروی بیمارستان امام - آزمایشگاه ابن سينا
 مسول فنی عباس فضل الهی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-232-4845
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه