جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر آقایی
آدرس همدان - نهاوند - خيابان شهيد حيدري – نبش مهديه
 مسول فنی دکتر کیخسرو شمس
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار 7:00 صبح تا 18:00
تلفن 0098-852-3228365
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه