جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر غلامي
آدرس نقده - خيابان امام - كوچه دارايي سابق
 مسول فنی دكتر معصوم غلامي
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار 7:00 صبح تا 18:00
تلفن 0098-443-6226224
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه