جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی نور
آدرس تهران - بلوار کشاورز - بین خیابان کارگر شمالی و جمالزاده - ساختمان شماره 111 - کد پستی 1418755161
 مسول فنی دکتر مریم جلالی
خدمات بیوشیمی - هورمون هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - PCR
ساعت کار از 7 صبح تا8 شب
تلفن 0098-21-66427789
پست الکترونيک info@noorlab.ir
وب سايت noorlab.ir

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه