جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام حسین
آدرس همدان - ملایر - بیمارستان امام حسین
 مسول فنی دكتر مهرداد فاضل منش
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-851-2220001-3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه