جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر ذاکر
آدرس اصفهان - سمیرم - خيابان شهيد باهنر
 مسول فنی دكتر ذاکر
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-322-3224248
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه