جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر ضيائي
آدرس گیلان - ساری - خيابان قارن
 مسول فنی دكتر ضيائي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-151-2224935
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه