جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سينا
آدرس اصفهان - زرین شهر - خيابان شهيد باهنر - ابتداي كوي بهشت
 مسول فنی دكتر مرجان يراقي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-334-2226600
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه