جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركز پزشكي، آموزشي و درماني توحيد
آدرس کردستان - سنندج - خيابان توحيد
 مسول فنی دكتر سهيلا محمودپور
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-871-3286112-15
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه