جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی دانش
آدرس همدان - ملایر - ضلع غربی پارک چمران – جنب کفش وین
 مسول فنی دکتر نعمت گرگانی
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 شب
تلفن 0098-851-2224400
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه