جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی وليعصر-عج
آدرس همدان - حصار امام- درمانگاه ولی عصر
 مسول فنی دکتر خزایی
خدمات آزمایشات تشخیص طبی بهداشتی
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-811-4227337
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه