جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه امام سجاد
آدرس همدان - پشت انبار نفت – خیابان نبوت - درمانگاه امام سجاد
 مسول فنی دكتر يوسفي
خدمات انجام آزمایشات بخش ریوی
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-811-2653018
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه