جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه قدس شماره ۱۱
آدرس همدان - خيابان شهيد صاحب الزماني(حصار مطهری)
 مسول فنی دکتر خزایی
خدمات انجام آزمایشات بهداشتی
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-811-4273500
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه