جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر خدري
آدرس دره گز - خیابان قدس
 مسول فنی دكتر خدري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 شب
تلفن 0098-582-5224781
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه