جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
آدرس رشت- خیابان سردار جنگل - مرکز آموزشی درمانی رازی
 مسول فنی دکتر فریبرز منصور قناعی
خدمات کلیه خدمات
ساعت کار
تلفن 5535116 - 0098-0131
پست الکترونيک www.gldrc.org
وب سايت www.gldrc.org

تصاویر آزمایشگاه