جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه نیکو
آدرس تهران - کرج - فردیس - چهارراه كانال - جنب داروخانه دكتر فتحي
 مسول فنی دكتر صمد آقايي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-261-6506071
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه