جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهداء
آدرس ایلام - دهلران - بيمارستان شهدا
 مسول فنی دکترماجد نظری
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-842-7224441
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه