جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهيد دكتر فقيهي
آدرس فارس - شیراز - خيابان زند - روبروي صورتگر
 مسول فنی دكتر احمد منبتي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-711-2351089-94
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه