جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه سينا
آدرس قزوین - خيابان شهيد بابائي
 مسول فنی خانم دکتر زمان
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-281-3681170
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه