جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهيد دستغيب
آدرس فارس - شیراز - چهار راه حافظيه - جنب باغ ملي
 مسول فنی آقای دکتر ده بزرگیان
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-711-2288064
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه